Go to Top

Om oss

HVILE OG VEKST

Institutt for sjelesorg, Einar Lundbys stiftelse, har sin virksomhet konsentrert om:

  • sjelesorg gjennom samtaler
  • sjelesorg gjennom utdanning og undervisning
  • sjelesorg gjennom fagutvikling og forskning.

Institutt for Sjelesorg er et mangfoldig sted langt inne i de grønne skoger på Modum, i Buskerud fylke. På denne siden finner du bilder av stedet og omgivelsene. I tillegg er det noen linker som kan være til nytte.

Hovedlinjene i virksomheten ved Institutt for Sjelesorg er at mennesker kommer hit for å snakke om utfordringene i livet – ikke fordi man trenger psykiatrisk hjelp, men fordi man trenger å dele sitt liv med et lyttende medmenneske. Eller man kommer hit for å delta på et kurs omkring et sjelesørgerisk tema.

Historie:

einarlundby_TrineKvalnes

Einar Lundby

Som Instituttets undertittel sier, er dets historie nært knyttet til Einar Lundbys liv. Da driften av Lundbys kristne hvilehjem, Solborg ved Jevnaker, opphørte i 1964, ble det besluttet at arbeidet skulle søkes videreført i form av et Institutt for Sjelesorg, beliggende på Modum Bad. Da stedet ble innviet i 1975, var det et synlig uttrykk for samarbeidet mellom tre av samtidens markante kristne ledere; psykiateren Gordon Johnsen, presten Peder Olsen og legen og sjelesørgeren Einar Lundby.

el-gj-po_TrineKvalnes

Fra venstre: Einar Lundby, Gordon Johnsen og Peder Olsen.

Seks myter om Institutt for Sjelesorg:

For å komme til Institutt for Sjelesorg må en være prest, syk eller
helst begge deler.

Korreksjon:  Hvem som helst er velkommen til Institutt for Sjelesorg. Dette er ingen psykiatrisk behandlingsinstitusjon.

For å komme til Institutt for Sjelesorg må en ha et åndelig problem.

Korreksjon: Hit er en velkommen med de problemer en har i livet, både åndelige og andre.

For å komme til Institutt for Sjelesorg må en være henvist av lege.

Korreksjon: Ingen henvisning fra lege. En tar selv direkte kontakt med Institutt for Sjelesorg.

For å komme til Institutt for Sjelesorg må en være et troende menneske.

Korreksjon: Institutt for Sjelesorg har en tydelig kristen profil. Hele programopplegget har preg av tilbud. Du er velkommen med alle dine trosforestillinger.

Det er lang venteliste.

Korreksjon: Det er det som regel ikke. Men du må muligens vente noen uker.

For å komme til Institutt for Sjelesorg må en ha et problem.

Korreksjon: Du er velkommen også med ditt studieprosjekt.Vi har et godt fagbibliotek, og vi kan muligens gi faglig veiledning.

Institutt for Sjelesorg – samtalens sted

«Jeg har hørt at en må ha det svært dårlig eller være prest, eller helst begge deler for å komme hit  til Sjelesorginstituttet,» smiler Arne Tord Sveinall.

– «Men ikke noe av det stemmer. Hit kommer mennesker med svært ulik bakgrunn. Og de kommer med svært ulike behov.»

Han vet hva han snakker om. Han har arbeidet her som sjelesørger, kursleder og veileder i nesten 20 år.  I ca. 10 år var han  instituttleder.

Artikkel 1 om Instituttet
Artikkel 2 om Instituttet

Artikkel om frivillighet på Instituttet
På norsk
På dansk