Go to Top

Fagstab

 

 

Kristin Leite

Daglig leder

Utdanning

Lærerhøyskolen med årsenhet i musikk, Kristiansand.
Halvårsenhet i drama og musikkbevegelse, Agder Musikkonservatorium.
Halvårsenhet i kordireksjon, Agder Musikkonservatorium.
Årsenhet i kristen sjelesorg, Diakonova Høyskole.
Svensk-norsk videreutdanning i sjelesorg.

Kompetanse

Variert sjelesørgerisk arbeid, særlig med ungdom

Erfaring

 • Stipendiat på Institutt for Sjelesorg, Modum Bad
 • Organistvikar, El Campanario, Costa del Sol, Sjømannskirken
 • Kateketvikar i Grimstad og Fevik menighet
 • Pianist/organistvikar i Den Norske Kirke
 • Lærer ved Bibelskolen i Grimstad i musikk, drama, vekstfag/sjelesorg. Administrasjon samme sted.
 • Timelærer i musikk, Dahlske videregående skole
 • Lærer i grunnskolen i Grimstad

Gunnar Fagerli

Fagleder / Instituttprest

Utdanning

Cand.theol. fra Det teologiske Menighetsfakultet. Praktisk-teologisk seminar samme sted. Stipendiat ved Institutt for Sjelesorg. Familieterapi-utdanning. Godkjent Pastoralklinisk (PKU) veileder.

Kompetanse

Undervisning og utdanning i sjelesorg som PKU-kurs / pastoral-klinisk veiledning. Div innen sjelesorg og veiledning, gruppe og individuelt. Arbeidet spesielt med tema som skam og skyld, grensefeltet mellom sjelesorg og psykiatri, tverrkulturell oppvekst og tjeneste (misjonærtjeneste, «misjonærbarn-«/utenlandsoppvekst-temaer). Sorgarbeid etterlatte etter 22/7.

Erfaring

 • 2004 – Instituttprest ved Institutt for Sjelesorg
 • 1998 – 2004  Sykehusprest i psykiatrien og studentprest ved Høgskole (50/50)
 • 1990 – 1998  Lærer, adm.leder og konstituert rektor ved Gå Ut Senteret
 • 1988 – 1990  Feltprest Haslemoen og Sessvollmoen
 • 1986 – 1987   Folkehøgskolelærer
 • Bussjåfør
 • Besøkt flere misjonsfelt

Eli Landro

Instituttdiakon

Utdanning

Lærerhøyskolen med musikk grunnfag, Hamar. Kristendom grunnfag, Menighetsfakultetet. Diakonihøyskolen, Lovisenberg.
Stipendiat ved Institutt for Sjelesorg.
3 mnd PKU – kurs.
Svensk-norsk viderutdanning i sjelesorg.

Kompetanse

Variert sjelesørgerisk arbeid

Erfaring

 • Sognediakon i Modum menighet
 • Institusjonsdiakon Cathinka Guldberg-senteret, Oslo
 • Sognediakon Grorud/Romsås, Oslo
 • Lærer på NCS, Nairobi, Kenya
 • Hjemmeværende husmor og privat pianolærer
 • Vikar ved den norske skolen i Kobe, Japan

Rune Stray

Instituttprest

Utdanning

Cand.theol. fra Det teologiske Menighetsfakultet Praktisk-teologisk seminar samme sted 6 mnd. studieopphold i USA ved Day Star Ministries 3 mnd PKU-kurs ved Lovisenberg sykehus Stipendiat ved Institutt for Sjelesorg

Kompetanse

Diverse innen sjelesorg,veiledning og menighetsliv. Arbeidet spesielt med tema utbrenthet.

Erfaring

 • Bussjåfør i Oslo
 • Feltprest ved feltprostens kontor
 • Vikarprest i Oslo Kallskapellan i Jevnaker prestegjeld
 • Sokneprest i Jevnaker prestegjeld
 • Instituttprest ved IFS

Arne Tord Sveinall

Instituttlektor

Utdanning

Cand. Philol med fagene: Kristendomskunnskap hovedfag Nordisk mellomfag Offentlig rett mellomfag Religionshistorie grunnfag Godkjent individual- og gruppeveileder

Kompetanse

Førstelektor Nyreligiøsitet og sekterisme: mye brukt som foredragsholder innen samme tematikk som bokproduksjon. Ca. 10 kursoppdrag for norske misjonsselskap internasjonalt omkring tema hentet fra diakoni og sjelesorg

Erfaring

 • 1978-88  Amanuensis og undervisningsinspektør ved Norsk Diakonihøyskole i Oslo. Siste året fungerende rektor
 • 1988 –     Instituttlektor ved Institutt for Sjelesorg, Modum Bad
 • 2002-11  Instituttleder samme sted
 • 1988–2003  Deltidsstilling som instituttlektor ved Egede Instituttet i Oslo
 • 2008 –     Bistilling som førstelektor ved Gimlekollen Mediesenter, avdeling for Kommunikasjon og livssyn

Bokproduksjon

 • 1991   Tro og religiøsitet. Håndbok i nyreligiøsitet
 • 1995   Det virker jo. Presentasjon og teologisk vurdering av innhold og metoder i alternativ medisin
 • 2000  Troende til litt av hvert. Om religiøs sekterisme og sjelesorg
 • 2008  «Religiøse grupper og bruddprosesser. Kunnskapsstatus, erfaringer og hjelpebehov» (medforfatter)- utgitt av Nasjonaltkunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Harald Nydal

Teolog / sjelesørger

Utdanning

Cand.theol. Praktisk-teologisk seminar . Diplomert gruppeanalytiker. Familieteraput. Godkjent AVU- veileder. Spesialiserte terapiutdanninger. PKU- og PLU-kurs. Organisasjonsanalyse og ledelse.

Kompetanse

Veiledning, individuelt og i grupper, formidling, utviklingsarbeid, lederutvikling, konfliktarbeid, par og familieterapi, psykoterapi.
Arbeidet spesielt med eksistensielle grunntema og forholdet mellom åpenbaring og opplevelse. Sorgarbeid etterlatte etter 22/7.

Erfaring

 • Klinisk terapeut ved Modum Bad
 • Leder, mekler, familieterapeut Ringerike familievernkontor
 • Avd. leder Podium AS
 • Prosjektleder Norges Kristelige Folkehøgskolelag
 • Feltprest, Ringerike
 • Sokneprest, Båtsfjord