Go to Top

Visjon

Visjon for Institutt for Sjelesorg – et lærested for tro og liv

Vedtektene for  Institutt for Sjelesorg sier at Stiftelsens formål er
å gi tilbud om kristen sjelesorg,

å formidle sjelesørgerisk innsikt gjennom kursvirksomhet og utdanning i sjelesorg

å drive fagutvikling og forskning i sjelesorg, pastoralteologi, og i grenselandet mellom sjelesorg og psykoterapi.

ToBygninger_TrineKvalnes
Foto: Trine Kvalnes

Mennesker som besøker Instituttet legger vekt på at de opplever en god atmosfære. Atmosfæren knytter seg til huset og omgivelsene. Det som måtte ligge i veggene blir levende i gjestene. Stillheten, naturen, harmonien og inventaret. Helheten vitner om rom for tro, undring, vekst og hvile.

Tidebønnene i kapellene gir åndelig bekreftelse og utfordring. Stillheten gjør Instituttet til et godt sted å være. Samtalene er en kilde til liv og vekst. Hvis vi spør en gjest hva vedkommende forbinder med Instituttet vil vi gjerne høre svaret: Bønn, stillhet og samtale i en omsorgsfull atmosfære. Institutt for Sjelesorg er et lærested for tro og liv