Go to Top

Koinonia

 

koinonia5

Koinonia

Med denne skriftserien sikter Instituttet på å få publisert fagstoff som ikke vil være
tilgjengelig på annen måte. Har kommet ut med 5 utgivelser.

En viktig side av Institutt for Sjelesorg sin virksomhet er knyttet til skriving og publisering av fagstoff i form av tidsskriftartikler, prosjektrapporter, bøker mm. Sentralt står Tidsskrift for Sjelesorg. Det viser seg at en god del av dette materialet etter hvert blir vanskelig å få tak i, samtidig som det stadig etterspørres av interesserte lesere. Med utgivelsen av skriftserien «Koinonia» ønsker vi å gjøre noe med dette. Til innskudd på markedets beste spilleautomater vi vil styrke formidlingssiden av vår virksomhet ytterligere. Dels vil det skje gjennom å samle og systematisere bidrag som tidligere har vært publisert i vårt eget tidsskrift. Men utover dette vil skriftserien også trykke sjelesorgfaglige arbeider som ikke tidligere har vært publisert.

Følgende utgivelser er for salg:
(Klikk her for mer informasjon om hvert nummer)

 Guds masker i sjelesorgen av Tor Johan S Grevbo 5/2003  Kr 125,-
Tilgivelsens prosess og nådens paradoks
av Benedikte Erikson
4/2003  Kr 75,-
Sjelesorg i klinisk kontekst 3/2000  Kr 75,-
Bibelen i Sjelesorgen 2/2000  Kr 75,-
Sjelesorgens teologiske og dynamiske egenart 1/2000  Kr 75,-

Ta kontakt på e-post: sjelesorg@modum-bad.no for å bestille disse.