Go to Top

Når jeg ser ditt ansikt. Innføring i kristen sjelesorg

NarJegSerDittAnsikt_TrineKvalnes

Når jeg ser ditt ansikt. Innføring i kristen sjelesorg
Av Berit Okkenhaug

Når vi møter et annet menneske ansikt til ansikt, kan vi forstå mer – både av hvem vi selv er, hvem den andre er og hvem Gud er. Når vi våger å vise ansikt, og når vi ser og tar imot fra en annen, opplever vi et møte som kan hjelpe oss til å modnes som levende og troende mennesker. I denne boken utforskes det sjelesørgeriske møtet nærmere: Hvem er aktørene? Hva skjer mellom dem? Hvordan blir dette møtet påvirket av selvforståelse til dem som møtes? Hvilke åndelige og eksistensielle spørsmål er relevante? Hvilken betydning har psykiatrisk behandling og religionspsykologisk innsikt?

«Når jeg ser ditt ansikt» gir en bred og grunnleggende innføring i kristen sjelesorg. Dette er den første læreboken om dette emnet siden 1970-tallet, og den første skrevet av en kvinne. I et aktuelt og historisk perspektiv tar forfatteren opp spørsmål omkring sjelesorgens egenart, sett i lys av troen på en treenig Gud. Samtidig peker hun på veier til videre fordypning. Boken er skrevet for studenter, prester, diakoner og alle som vil lære mer om sjelesorgens relasjoner.