Go to Top

Når jeg skjuler mitt ansikt. Perspektiver på skam

skam_TrineKvalnes

Når jeg skjuler mitt ansikt. Perspektiver på skam
Av Berit Okkenhaug

Hva skjer når vi trekker oss tilbake fordi vi er redde for å miste verdigheten eller ikke bli godtatt?

Skam gjør at vi skjuler oss. Skamfølelsen kan skjule seg bak andre følelser som det er lettere å forholde seg til. Denne boken setter søkelys på hva skam er og utfordrer oss til å komme til rette med vår egen skam.

Boka er skrevet for dem som har lyst til å lære mer om seg selv og sine egne reaksjoner, spesielt i lys av kristen oppdragelse og forkynnelse. Forfatteren henvender seg særlig til medarbeidere i kirke og menighet og ikke minst de som arbeider med forkynnelse, samtale og sjelesorg.

Begge bøkene kan kjøpes på Institutt for Sjelesorg,
eller du kan bestille de på e-post: sjelesorg@modumbad.no

Pris: 300,- (frakt kommer i tillegg)