Go to Top

Tidsskrift for Sjelesorg

TFS_TrineKvalnes

Tidsskrift for Sjelesorg

Tidsskriftet utgis av Institutt for Sjelesorg, og er Nordens eneste fagtidsskrift for sjelesorg på skandinavisk språk. Det kommer ut fire ganger i året.

Målsetningen er å utgi et tidsskrift som er faglig seriøst, teologisk sentralt og praktisk anvendelig. Det er godtkjent for vitenskapelig publisering på nivå 1.

Tidsskriftet publiserer artikler som dekker et vidt faglig og tematisk spekter, i den hensikt å:

  • Stimulere til refleksjon omkring den kristne sjelesorgs bibelske og teologiske fundament.
  • Belyse forholdet mellom teologi og psykologi slik dette kommer til uttrykk i sjelesørgerisk arbeid.
  • Trygt informere og gi kunnskap om en rekke konkrete sjelesørgeriske emner.
  • Få frem den alminnelige kristne sjelesorgs store muligheter, både i rammen av alminnelig menighetsliv og gjennom ulike spesielle tiltak.
  • Omtaler viktige bøker og tidsskrifter fra sjelesorgens fagområde vidt forstått.
  • Bidra til en bredere orientering om problemer og synspunkter innenfor sjelesorg og tilgrensende fagområder.
  • Vil trykke bidrag som når det gjelder form, språk og faglig nivå med utbytte kan leses av personer uten særlige faglige forutsetninger.

Tidsskrift for Sjelesorg – abonnement

Tidsskrift for Sjelesorg – enkeltnumre

 

Elektronisk søk i artiklene i Tidsskrift for Sjelesorg

Du kan søke og finne oversikt over alle artikler i alle årganger av Tidsskriftet på vår database Portal. Du kan søke på fritekst, tittel, emneord, forfatter eller utgivelsesår. Klikk på Søk > Alle baser > Tidsskrift for Sjelesorg

Artiklene og enkeltnumre av tidsskriftet kan bestilles fra Institutt for Sjelesorg.

Priser

Privatperson i Norge                     kr 410,- pr år.
Privatperson i utlandet*              kr 460,- pr år.
Institusjon i Norge                         kr 460,- pr år.
Institusjon i utlandet*                  kr 560,- pr år.
Lydutgave                                          kr 410,- pr år.
Enkeltnummer                                 kr 120,-

*Forskjell i pris skyldes dekning av porto til andre land enn Norge.
Betaling skjer etter faktura første kvartal hvert år.