Go to Top

Rekreasjon Par

Påmeldingsskjema for rekreasjons/studieopphold (Par)

Din påmelding leses kun av den som fordeler sjelesørgere og din sjelesørger. Fritekstfelt utvider seg etter hvert som det skrives

(Før opp uke(ne) i feltet ovenfor.)

Personalia:
Personalia:
Personalia Person 1
Personalia Person 2
Fellesopplysninger
Betaling

Faktura blir normalt sendt i forkant av oppholdet.

Dersom oppholdet skal betales av andre, før det opp her.
Spesielle forhold

Om vi får melding i forkant, kan kjøkkenet servere vegetarmat, samt laktose- og glutenfri mat. Andre dietter kan ikke påregnes, selv om vi forsøker å gjøre så godt vi kan. Ta kontakt og spør hva som er mulig. Spesifisér nærmere i tekstfeltet nedenfor Spesifisér nedenfor dersom det kan ha konsekvenser for mat, romplassering e.a.

Vennligst angi i tekstfeltet hvilke forhold som gjelder for hvilken person.

Ønsker for oppholdet:

Under oppholdet får alle, etter ønske, tilbud om inntil tre samtaler pr. uke med erfaren sjelesørger. For at vi skal kunne forberede dette ber vi dere besvare følgende:

For at dere selv og vi på Institutt for Sjelesorg skal kunne forberede oss best mulig til oppholdet, ber vi deg skrive noe om følgende:

Innen rammen av konfidensialitet vil fagstaben som en kvalitetssikring, kunne motta veiledning. (Dette skjemaet sendes over E-post. Dersom du ønsker strengere konfidensialitet, kan du enten ta ut søknadsskjema på Word og sende oss dette pr. brev, eller du kan besvare spørsmålene 1 - 3 i separat brev. I så fall, husk å merke brevet tydelig som tilhørende denne påmeldingen.)

Tidligere kontakter:

(Dersom du går i terapi, ber vi om at du avklarer oppholdet med din terapeut.

Personer vi kan kontakte i tilfelle noe skulle skje:

Navn og telefonnummer til 1 - 2 personer som dere kjenner godt, og som vi eventuelt kan kontakte.

Har dere vært på institutt for sjelesorg før?
Please wait...