Go to Top

Tidsskrift/Bøker

Her kan du lese om Tidsskrift for Sjelesorg, bestille enkeltnumre og tegne abonnement. For bestilling av enkeltartikler og Biblioteksøk, se nedenfor.
Vi presenterer også bøker skrevet/redigert av Instituttets ansatte. Skriftserien Koinonia er sjelesørgeriske temahefter som kan bestilles fra Instituttet. Klikk på det du ønsker å finne ut mer om.

Biblioteket
Fagbiblioteket ved Institutt for Sjelesorg inneholder ca. 3 500 bøker for undervisning, formidling og samtale med sjelesorg som kjernetema. Bibliotekets målgrupper er alle som utdanner seg innen sjelesorg – i grunnutdanningen, PKU-studenter og kursdeltakere – gjester i rekreasjonsukene, ansatte og fagfolk på besøk.
NB: Bøkene i biblioteket lånes ikke ut av huset, men er tilgjengelige ved opphold på stedet.
Boksøk: Klikk her for å søke
– Klikk på Søk > Alle baser > Bøker
Du kan søke på fritekst, tittel, emneord, forfatter eller utgivelsesår.

Tidsskrifter/Bøker