Go to Top

Grunnutdanning

I samarbeid med VID vitenskapelige høyskole tilbyr vi grunnutdanning innen tre ulike emner i sjelesorg. Hvert emne er delt i to kurssamlinger i løpet av et semester. Hvis man ønsker det, er det mulig å få 10 studiepoeng for hvert emne. I tillegg til nærvær på disse to kurssamlingene, kreves det da et litteraturstudium på ca. 700 sider, en bokrapport på ca to sider samt en avsluttende oppgave på ca 3000 ord. 

Kursene kan også tas uten tanke på studiepoeng.

Les mer i brosjyren her.

 

 Høsten 2018

Grunnutdanning i sjelesorg emne 1: 

Innføring i kristen sjelesorg.

Få innsikt i sjelesorgens egenart og samtalens redskaper og dynamikk. Kurset er i samarbeid med VID vitenskapelige høgskole.

Del 1: 30. august-2. september

Del 2: 8. -11. november

Du finner brosjyre med mer informasjon her: Grunnutdanning i sjelesorg

Program for begge samlingene finner du her: Grunnutdanning i sjelesorg emne 1

 

 

De tre emnekursene er:

EMNE 1 – GRUNNUTDANNING I SJELESORG

Hovedinnholdet i dette emnet er innføring i kristen sjelesorg og hva som kjennetegner den gode samtalen. Vi trekker opp noen linjer i forholdet mellom sjelesorg og terapi og annen samtalehjelp. Gjennom eksempler på den gode samtalen vil vi understreke hva som kan fremme og hva som kan hindre en god sjelesørgerisk prosess. Videre ser vi nærmere på hvordan vi kan ta i bruk sjelesorgens spesielle midler, slik som bibel, bønn og liturgier. Vi legger også vekt på betydningen av arbeid med tros- og livshistorien i sjelesørgerens eget liv.

 

EMNE 2 – SJELESORG I MØTE MED SORG OG KRISE

Undervisningen presenterer nyere sorgteorier og vil bevisstgjøre deltakerne på ulike tap og tapserfaringer, også de tabubelagte. Vi er opptatt av hvordan sjelesørgeren kan møte ulike mennesker i deres sorg, og hvordan vi kan komme både barn, unge og gamle i møte gjennom samtale og god lytting. Vi vil se på ritualenes betydning for bearbeidelse av sorgen. Til innskudd på markedets beste spilleautomater tros- og meningsspørsmål i lys av tapsopplevelser vil bli belyst. Vi vil også gi noe undervisning i traumeforståelse slik at sjelesørgeren bedre kan skille mellom sorgreaksjoner og traumereaksjoner.

 

EMNE 3 – SJELESORG I MØTE MED KONFLIKT

Her blir det fokusert på sjelesorgens møte med mennesker som står i konflikter og på spørsmål omkring skam, skyld, tilgivelse, forsoning og åndeliggjøring av konflikter. Undervisningen skal bidra til en grunnleggende forståelse av hva konflikter er, sentrale årsaker til konflikter og hvordan konflikter utvikler seg. Vi underviser også noe om hvordan personlighetsmessige forskjeller kan være kilde til konflikt. Kurset vil i særlig grad ta opp spørsmål omkring konflikter i menigheter og organisasjoner.

 

Følg med på datoer og program under semesterprogram eller i kalender

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

xbTZjz

Please type the text above:

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>