Go to Top

Rekreasjon

Rekreasjonsopphold

Institutt for Sjelesorg har i løpet av året rundt 20 uker satt av til ulike former for rekreasjonsopphold. Dette er uker som benyttes av enkeltpersoner og par til rekreasjon eller studier ved Instituttet.

Se under «Kalender» for å finne ut når vi har rekreasjonsuker.

Tilbudet er åpent for alle, og det benyttes av personer med vidt forskjellig bakgrunn. Her kommer f.eks. frivillige medarbeidere eller fast ansatte i kristen, sosial og/eller humanitær virksomhet, men også personer fra helt andre miljøer. Felles for dem er ønsket om et sted som tilbyr rekreasjon, hvile, fellesskap og mulighet for sjelesørgeriske samtaler. Man kan søke direkte til Instituttet om rekreasjonsopphold. Du trenger ikke henvisning fra lege. Vi tar også imot personer som ønsker tid og ro til studier.

De som søker hit, representerer et mangfold med hensyn til livutfordringer og behov. Temavariasjonene er omtrent like store som det menneskelige livet er mangfoldig og utfordrende.  En del trenger først og fremst hvile og ro; en mulighet til å hente seg inn igjen etter langvarige belastninger i arbeidet, eller i forbindelse med sykdom eller andre store påkjenninger. Andre har behov for å bearbeide vonde erfaringer og konflikter i forbindelse med samlivsvansker, kollegaforhold o.l. Noen trenger veiledning og støtte ved religiøse problemer, eller trenger å se nærmere på sin livs- og trosutvikling. Andre igjen trenger hjelp til å komme videre i bearbeiding av vanskelige tapsopplevelser.
De fleste bestiller en uke, det er fullt mulig å bestille flere uker etter hverandre når vi har påfølgende rekreasjonsuker.

Det er også mulig å benytte seg av vårt nye samtale og veiledningstilbud:
Ettdøgnsopphold.

Dette er et tilbud for dem som av ulike årsaker ikke har anledning til eller ønsker ukesopphold.
Ettdøgnsoppholdet innebærer en overnatting, 3 samtaler, tid til refleksjon, tur og god mat.

 • Oppholdet strekker seg normalt fra mandag middag til etter middag på tirsdag i de ordinære rekreasjonsukene.
 • Det gis tilbud om tre enkeltsamtaler der man sammen med en erfaren sjelesørger kan ta opp og bearbeide ting man sliter med.
 • Samtalene vil normalt fordele seg slik: En samtale mandag ettermiddag, en tirsdag formiddag og en tirsdag før middag.
 • I noen tilfeller vil det også være aktuelt å komme som gruppe hvor man gjennom gruppesamlinger og undervisning jobber med felles tematikk som for eksempel slitenhet.
 • Man innlosjeres i enkeltrom i Villa Sacra eller annet rom ved Instituttet, og man er velkommen til å benytte seg av Instituttets vakre anlegg med stuer, bibliotek, kapeller, Olavskirken, turløyper, badstue m.m

Rekreasjonsukene består av følgende hovedelementer:

 • Hver beboer får enkeltrom i et vakkert anlegg med stuer, bibliotek, kapeller, turløyper, badstue m.m. Instituttet legger vekt på å servere varierte måltider av høy kvalitet.
 • Dagene rammes inn av regelmessige, korte samlinger i Instituttets kapell eller i Olavskirken som er felles kirke for institusjonene på Modum Bad. En gang i uken er det felles forbønnsgudstjeneste.
 • Alle får tilbud om tre individuelle samtaler per uke der man sammen med en erfaren sjelesørger kan ta opp og bearbeide ting man sliter med.
  Par får fire samtaler per uke som de kan fordele seg imellom i samarbeid med sjelesørgeren.
 • I programmet settes det opp felles undervisning et par timer i uka. Her tar vi opp temaer av sjelesørgerisk, mentalhygienisk eller psykologisk art.

Program rekreasjonsuke

Våre tilbud legges til rette av en fagstab med mye praktisk erfaring i sjelesorg og gode
kunnskaper i teologi, sjelesorg og psykoterapi. Alt arbeidet følges opp gjennom faglig kvalifisert veiledning.

blomsterhage2_Trinekvalnes
Foto: Trine Kvalnes

Priser

Når oppholdet betales privat:

En person        per uke:        kr. 6.200
Par                    per uke:        kr. 10.500

Studenter (opp til 30 år) får 25 % avslag i prisene.

Når oppholdet betales av arbeidsgiver uten avtale med Ifs :

En person        per uke:        kr.  8.900
Par                    per uke:        kr. 13.500

Ettdøgnsoppholdet koster kr. 3.500,- for enkeltperson (+ 1.000 pr. ekstra døgn), kr. 5.000 for par ( + 1.500 pr ekstra døgn.

Priser inkluderer kost, losji, sjelesorg/veiledning, undervisning, m.m.

Avbestilling

Institutt for Sjelesorg er et samtalesenter uten offentlig støtte og er i en sårbar økonomisk situasjon. Da vi er avhengige av drifts- og gaveinntekter for opprettholdelse av stedet, ser vi nå at vi må innføre avbestillingsgebyr.

Mange ønsker å komme til stedet. Av hensyn til ventelister, bemanning og planlegging er avbestillingsfristen 14 dager før rekreasjonsopphold eller kursstart. Ved senere avmelding belastes 50 prosent av full pris. Ved avmelding mindre enn en uke før belastes 100 prosent av full pris. Ved manglende oppmøte uten avmelding belastes også hele kursavgiften.

Klikk her for kalender

Klikk her for påmeldingsskjemaer