Modum menighet inviterer til:

Kveldsretreat på Institutt for sjelesorg 14 mai 2018

Stillhetskomiteen i Modum menighet inviterer til kveldsretreat på Institutt for sjelesorg ved Modum Bad mandag 14. mai. kl. 17 -20. Retreat er det engelske ordet for å trekke seg tilbake. Iblant trenger vi avstand fra hverdagens mange inntrykk for å søke dypere. På en kveldsretreat lever vi i en enkel rytme med tidebønner, Jesusmeditasjon og stillhet. I denne retreaten er også personlig forbønn et tilbud.

Det blir servert et enkelt kveldsmåltid (knekkebrød, frukt o.l., kaffe/te).

Påmeldingsfrist torsdag 10. mai til diakon Kirsti Hole, tlf. 951 47 345, kirsti@modumkirke.no eller kirkekontoret, 32 78 32 30. Pris kr. 100, betales ved fremmøte. Ta med Bibel.

Retreaten ledes av Leif Gunnar Engedal, professor emeritus i religionspsykologi/sjelesorg med lang erfaring innenfor retreatbevegelsen.

Jesus sa til sine disipler:
«Kom med meg til et øde sted hvor vi kan være alene, og hvil dere litt!»
      (Markus 6, 31).