Go to Top

Veiledning

Ett-døgnsopphold

Vi har nå gleden av å kunne invitere til et nytt samtale og veiledningstilbud
som vi har kalt Ett-døgnsoppholdet.
Ett-døgnsoppholdet innebærer en overnatting, 3 samtaler, tid til refleksjon, tur og god mat.

  • Oppholdet strekker seg normalt fra mandag middag til etter middag på tirsdag i de ordinære rekreasjonsukene.
  • Det gis tilbud om tre enkeltsamtaler der man sammen med en erfaren sjelesørger kan ta opp og bearbeide ting man sliter med.
  • Samtalene vil normalt fordele seg slik: En samtale mandag ettermiddag, en tirsdag formiddag og en tirsdag før middag.
  • I noen tilfeller vil det også være aktuelt å komme som gruppe hvor man gjennom gruppesamlinger og undervisning jobber med felles tematikk som for eksempel slitenhet.
  • Man innlosjeres i enkeltrom i Villa Sacra eller annet rom ved Instituttet, og man er velkommen til å benytte seg av Instituttets vakre anlegg med stuer, bibliotek, kapeller, Olavskirken, turløyper, badstue m.m
  • Ett-døgnsoppholdet koster kr.2500 pr. person.

 

Arbeidsveiledning 

I tillegg til sjelesorg kan ansatte ved Instituttet også tilby arbeidsveiledning. Dette kan foregå individuelt eller i gruppe.

Individuelt kan man gjøre avtale med en av Instituttets ansatte om x antall veiledningstimer. Det har for eksempel blitt nokså vanlig å bestille en ”oktav”, dvs en serie med 8 veiledningstimer. En slik ”oktav” kan i neste runde fornyes med en ny. I disse samtalene er det meningen at en skal ta opp utfordringer i forbindelse med arbeidssituasjonen.

Gruppeveiledning kan foregå på flere måter. Her er noen eksempler:

Stabsdag

En stab ønsker en ”stabsdag” ved Instituttet. I løpet av en hel dag kan en bestille undervisning innen en aktuell tematikk – i tillegg til gruppesamtale hvor en som gruppe kan legge frem det en har på hjertet. En av Instituttets ansatte følger staben hele dagen. Dette har også en egenverdi i den forstand at en kommer avsides, puster inn annen slags luft og nyter noen gode måltider.

Konfliktløsning

Det har av en eller annen grunn ”floket seg til” i staben. Staben har da mulighet for å tilbringe en dag på Instituttet – der en sammen med veileder kan forsøke å finne en ”trådende”, få noen nye innfallsvinkler etc.

Veiledningsforum

I løpet av et år tilbringer samme gruppe 10 halve eller hele dager sammen. Dette kan gjerne være samme yrkeskategori – men fra ulike steder i distriktet. En gruppeveileder fra Instituttet følger gruppen gjennom hele året. En har da anledning til å legge frem kasuistikker, drøfte felles utfordringer etc.

Pris:

Når ikke annet er avtalt brukes satser for individual- og gruppeveiledning fastsatt av Den Norske Kirkes Presteforening.